Vanaf 1 juli 2017 wijziging theorie-examen

Vanaf 1 juli 2017 kunnen kandidaten voor het theorie-examen auto, motor en bromfiets bladeren door het examen en de kandidaat kan vragen markeren. Er is geen antwoordtijd meer per vraag, maar de totale tijd voor het examen (ongeveer 30 minuten) is gelijk gebleven. De inhoud van het theorie-examen is ook niet aangepast. Deze nieuwe mogelijkheden zijn alleen mogelijk voor de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Het CBR heeft in februari 2017 een proef gedaan met 1200 kandidaten en de uitkomst van de proef was positief. Van de kandidaten gaf 96% aan het prettig te vinden om hun eigen tijd in te delen. 

Het examen is als volgt ingedeeld: 

Eerst krijgt de kandidaat 25 vragen met betrekking tot gevaarherkenning. De kandidaat heeft 8 seconden de tijd om de vraag te beantwoorden. De kandidaat moet 13 of meer vragen goed hebben voor dit onderdeel. 

Na het onderdeel gevaarherkenning krijgt de kandidaat nog 30 vragen over verkeersregels en 10 vragen over verkeersinzicht. Bij dit onderdeel is het mogelijk om door de vragen te bladeren of deze te markeren. Totaal moet de kandidaat 35 vragen of meer goed hebben.