Ondersteuning bij faalangst

Rijopleiding Meppelder is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Faalangst betekent letterlijk de angst om te falen of te mislukken. Het is angst die optreedt als er een prestatie geleverd moet worden, waarbij dat kan mislukken.

Er kan sprake zijn van positieve faalangst, waarbij er dagenlang voor een examen of een proefwerk al sprake is van veel stress. Ondanks dat, is de leerling in staat om zichzelf te motiveren en alles op alles te zetten om tot een positief resultaat te komen. Uiteindelijk komt het vaak goed. 

Ook kan er sprake zijn van negatieve faalangst. In dit geval blokkeert de leerling zichzelf in plaats van zichzelf te motiveren. Daardoor is de leerling niet meer in staat om te presteren in een spannende situatie, terwijl de leerling dit onder normale omstandigheden prima kan. 

Rijopleiding Meppelder biedt in beide gevallen ondersteuning aan leerlingen die kampen met deze vormen van faalangst. Vanaf de eerste les werken we samen aan het verminderen van je spanning. 

Het CBR biedt voor kandidaten met faalangst, het faalangstexamen aan. De examinator is speciaal getraind om kandidaten met faalangst te begeleiden. Het faalangstexamen duurt langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten (inclusief de rit van 35 minuten). Het examen begint met een intakegesprek, waarbij de examinator voldoende tijd neemt om de kandidaat op het gemak te stellen. Hierdoor begint de kandidaat meer ontspannen aan het examen. Mocht de spanning erg oplopen tijdens het rijden, dan kan de kandidaat een time-out aanvragen, maar de examinator kan ook een time-out geven als hij denkt dat de kandidaat dat nodig heeft.

Let op: Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen.  Het is natuurlijk de bedoeling dat de kandidaat gewoon moet voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’ Ook moet de kandidaat laten zien dat hij op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.